Spelandet minskar i Sverige

Allt färre svenskar spelar om pengar visar den senaste undersökningen som Lotteriinspektionen nyligen offentliggjort – men bara det landbaserade spelandet, den digitaliserade delen fortsätter att locka.

Mobiltelefon gamblar casino

Vill man spela om pengar så gör man det online, i alla fall om man ska tro den senaste spelundersökningen som Lotteriinspektionen nyligen offentliggjorde. Den visar nämligen att det landbaserade spelandet minskat med hela 11 procentenheter vilket betyder att spelmarknaden förlorat närmare 40 000 konsumenter sedan i fjol. Dock visar undersökningen också hur spelandet ökat hos den grupp som fortfarande väljer att spela om pengar, där uppger nämligen närmare 250 000 personer att de spelar dagligen. Men den största ökningen om spel är rörande spel via digitala plattformar där spel via mobiltelefonerna landar på den största tillväxten. Något som man började se tendenser av år 2014 då det minskande spelandet började noteras på allvar, som exempelvis Dagens Nyheter skrev om. Sedan i fjol har tillväxten vuxit med 8 procent från att vara 14 procent år 2014 till 24 procent 2015. Och till surfplattorna sett är ökningen från 8 procent i fjol till 12 procent i år, vilket alltså tyder på en stadig uppgång för det digitaliserade spelandet. Föga förvånande är det därför att även spelguidessajter såsom http://www.svenskacasino.se också kunnat uppvisa ett starkare besökarantal under 2015, då allt fler spelare vill lära sig mer om vilka casinon online som ger bäst och högst avkastning – därför är det inte heller förvånande att prognosen att spelmarknaden till hälften kommer domineras av de digitala spelen inom fyra år om tillväxten på marknaden håller i sig i denna takt.

Större fokus på den digitala marknaden

Att färre spelar om pengar syns tydligt då endast 70 procent av de tillfrågade i undersökningen uppgav att de spelat det senaste året, skriver Aftonbladet. Om än är dock minskningen marginell eftersom den digitaliserade marknaden för spel växer sig allt starkare då det är fler som väljer ombud eller nätet framför de traditionella spelbutikerna. Något som gjort att det endast är 54 procent av spelarna som använder sig av en spelbutik för att göra sina insatser – vilket alltså förutspås kommer minska i takt med att det digitala spelet ökar.

Att tänka om spel

  • Spela med måtta
  • Satsa aldrig mer än du har råd att förlora
  • Undvik spel om du är påverkad av alkohol, droger eller har fått för lite sömn
  • Våga söka hjälp om spelandet tar över vardagen och du misstänker dig vara eller vara på väg att bli spelmissbrukare.