Förtydligande av lotterilag för transparens

lotteriinspektionenSedan årsskiftet har lotterilagen ändrats, till förmån för de spelare som finns på marknaden och för seriösa aktörer. Bland annat så regleras åldersgränser och transparensen kring vilka som kan få tillstånd att driva lotteri och inte.

Från och med 1 januari blev lotterilagen i Sverige tydligare, detta för att den handläggning som regeringen utför av aktörer som ansöker om tillstånd att anordna lotteri enligt paragraf 45 ska bli mer transparent. Lagändringen rör dock inte onlinemarknaden i samma utsträckning, som tillexempel onlinespel med slots på nätet och onlinecasinon, vilket vi tidigare skrivit om.

Säkerställs av Lotteriinspektionen

Lagändringen är något som påförts av Lotteriinspektionen, alltså den myndighet som arbetar för att säkerställa att Sverige spelmarknad regleras och fungerar utifrån lagar, är säker och reliabel. Myndigheten Lotteriinspektionen tydliggör på sin hemsida att de har som sitt uppdrag att se till konsumenternas intressen och även aktivt arbeta för att minska riskerna med spelande, speciellt i relation till det sociala. Myndigheten vill operera för en sund spelmarknad där man som spelande konsument kan känna sig säker.

Tydliggör reglerade av staten får tillstånd

Det som blir tydligare i den nya lagändringen är att det endast är spelföretag vilka staten äger eller alternativt då spelföretag där staten har rätten att bestämma över som får tillstånd på spelmarknaden. Ett krav som tydliggörs i den nya lagändringen är att de aktörer som har som mål att anordna lotteri och beviljas tillstånd måste arbeta aktivt för att säkerställa att skyddshänsyn kring sociala och hälsomässiga aspekter kring spelandet tas. Dessutom måste som spelaktör även nu ta större hänsyn till att inte marknadsföra lotteri för mycket till konsumenter, och att den absolut inte får riktas till barn och ungdomar som är under 18 år gamla och måste ha fyllt 18 år för att delat i dessa lotterier. All den marknadsföring som nu kommer strida mot de förslagna bestämmelserna i lotterilagen kommer att räknas till opassande marknadsföring, och aktören i fråga kan få följder för detta. Detta gör alltså att Konsumentombudsmannen kan ingripa och anmäla ärenden och företag vid marknadsdomstolen. Ju fler regleringar som spelmarknaden faktiskt får, gör att den blir tryggare för både seriösa spelföretag och för de som spelar.